headerdesktop  engwktr12aug

MAI SUNT 00:00:00:00

MAI SUNT

X

headermobile engwktr12aug

MAI SUNT 00:00:00:00

MAI SUNT

X

Promotii popup img

-20%-35% la TOATE Cartile in limba Engleza

TRANSPORT GRATUIT

la comenzile de peste 50 lei!

Comanda acum!
Close

Thanh Van Tang: Tap A-ham Tong Luc - Bia Cung

De (autor): Tue Sy

Thanh Van Tang: Tap A-ham Tong Luc - Bia Cung - Tue Sy

Thanh Van Tang: Tap A-ham Tong Luc - Bia Cung

De (autor): Tue Sy


ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM - THANH VĂN TẠNG - Tập 9 - KINH BỘ IX

TẠP A-H�M, Tổng Lục. TUỆ SỸ bi�n soạn

Tạp A-h�m (Skt. Samyukta-āgama), truyền thống của phần lớn c�c học ph�i sơ kỳ Phật gi�o, ngoại trừ Hữu bộ, liệt k� l� bộ thứ ba trong bốn A-h�m, tương đương với Samyutta thuộc bộ thứ tư trong năm bộ Nikāya (Pāli), được bi�n tập trong đại hội kết tập lần thứ nhất.

Luật Ma-ha Tăng kỳ, thuộc Đại ch�ng bộ (Mahāsaṅgika), ch�p: "T�n giả A-nan tụng lại to�n bộ Ph�p tạng như vậy. Những kinh c� văn c� d�i được tập hợp th�nh một bộ gọi l� Trường A-h�m. Văn c� vừa, tập hợp th�nh bộ Trung A-h�m. Văn c� tạp, tập hợp th�nh bộ Tạp A-h�m. C�c thể t�i như Căn tạp, Lực tạp, Gi�c tạp, Đạo tạp, v�n v�n, được gọi l� tạp."

C�c bộ Luật kh�c, ch�p về đại hội kết tập n�y, m� hầu hết H�n dịch đều gọi l� 雜 "tạp" với giải th�ch gần tương tợ, nhưng kh�ng x�c nghĩa. Từ "tạp" được giải th�ch như vậy kh�ng ho�n to�n c� nghĩa "pha tạp" hay "tạp loạn", nghĩa l� pha trộn nhiều thứ linh tinh kh�c nhau v�o một g�i. Từ n�y được thấy x�c định hơn theo giải th�ch của T�-ni mẫu kinh: "Trong đ�, tương ưng (li�n hệ) Tỳ-kheo, tương ưng Tỳ-kheo-ni, tương ưng Đế Th�ch, tương ưng chư Thi�n, tương ưng Phạm Thi�n; những kinh như vậy được tập hợp th�nh một bộ gọi l� Tạp A-h�m." N�i l� tương ưng Tỳ-kheo-ni, tương ưng Phạm Thi�n, v�n v�n, cho thấy c�c tương đương của ch�ng trong Pāli: Bhikkhunī-samyutta, Brahma-samyutta. "Tạp" được giải th�ch như vậy h�m nghĩa "tương ưng", chỉ r� những kinh li�n hệ đến Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, chư Thi�n, v�n v�n được tập hợp th�nh một bộ. Nghĩa Tịnh v� Huyền Trang đều hiểu theo nghĩa n�y, do đ� dịch l� Tương ưng A-cấp-ma. Từ Sanskrit saṃyukta, nguy�n l� ph�n từ qu� khứ thụ động bởi động từ căn sam-YUJ, c� nghĩa l� kết hợp, nối kết hai c�i lại với nhau như buộc hai con b� v�o trong một cỗ xe k�o. � nghĩa nối kết hay "tương ưng" n�y được thấy r� trong giải th�ch của Hữu bộ t�-nại-da tạp sự. Theo đ�, những kinh c� nội dung li�n hệ (=tương ưng) đến năm uẩn, được tập hợp th�nh "Phẩm Uẩn"; những kinh c� nội dung li�n hệ đến xứ, giới, được tập hợp th�nh c�c phẩm "Xứ" v� "Giới".


Ghi ch�

1. Bộ Tạp A-h�m n�y gồm c� 3 quyển (q.1-3) do Tuệ Sỹ v� Th�ch Đức Thắng dịch Việt, cộng 1 s�ch Tổng Lục do Tuệ Sỹ bi�n soạn.

2. To�n bộ s�ch do Hội Ấn H�nh Đại Tạng Kinh Việt Nam thực hiện đều được ấn h�nh phi lợi nhuận. Với t�m nguyện c�ng dường Ph�p th�, Hội Ấn H�nh ĐTKVN lần lượt in c�c Kinh Luật Luận tr�n giấy tốt v� b�a d�y tại c�c nh� in chuy�n dụng để c�ng dường thập phương. Ngo�i ra, nếu qu� vị muốn thỉnh Kinh s�ch theo nhu cầu c� nh�n m� kh�ng bị gi�n đoạn, hay trường hợp Kinh s�ch in đ� ph�n phối hết, xin t�y chọn c�ch đặt in s�ch "print on demand" nơi đ�y v� tự nguyện trả c�c chi ph�. Gi� ni�m yết ở đ�y l� c�c chi ph� tối thiểu do c�c hệ thống ph�t h�nh quốc tế quy định, ch�ng t�i ho�n to�n kh�ng thu bất kỳ lợi nhuận n�o trong Phật sự n�y.

Citeste mai mult

-20%

transport gratuit

76.05Lei

95.06 Lei

Sau 7605 de puncte

!

Fiecare comanda noua reprezinta o investitie pentru viitoarele tale comenzi. Orice comanda plasata de pe un cont de utilizator primeste in schimb un numar de puncte de fidelitate, In conformitate cu regulile de conversiune stabilite. Punctele acumulate sunt incarcate automat in contul tau si pot fi folosite ulterior, pentru plata urmatoarelor comenzi.

Livrare in 2-4 saptamani

Stiai ca in luna august ai Ridicare Personala Gratuita, indiferent de optiunea selectata?
Ridicare Personala GRATUITA!

easybox / Ship&Go TOATA luna August!

Descrierea produsului


ĐẠI TẠNG KINH VIỆT NAM - THANH VĂN TẠNG - Tập 9 - KINH BỘ IX

TẠP A-H�M, Tổng Lục. TUỆ SỸ bi�n soạn

Tạp A-h�m (Skt. Samyukta-āgama), truyền thống của phần lớn c�c học ph�i sơ kỳ Phật gi�o, ngoại trừ Hữu bộ, liệt k� l� bộ thứ ba trong bốn A-h�m, tương đương với Samyutta thuộc bộ thứ tư trong năm bộ Nikāya (Pāli), được bi�n tập trong đại hội kết tập lần thứ nhất.

Luật Ma-ha Tăng kỳ, thuộc Đại ch�ng bộ (Mahāsaṅgika), ch�p: "T�n giả A-nan tụng lại to�n bộ Ph�p tạng như vậy. Những kinh c� văn c� d�i được tập hợp th�nh một bộ gọi l� Trường A-h�m. Văn c� vừa, tập hợp th�nh bộ Trung A-h�m. Văn c� tạp, tập hợp th�nh bộ Tạp A-h�m. C�c thể t�i như Căn tạp, Lực tạp, Gi�c tạp, Đạo tạp, v�n v�n, được gọi l� tạp."

C�c bộ Luật kh�c, ch�p về đại hội kết tập n�y, m� hầu hết H�n dịch đều gọi l� 雜 "tạp" với giải th�ch gần tương tợ, nhưng kh�ng x�c nghĩa. Từ "tạp" được giải th�ch như vậy kh�ng ho�n to�n c� nghĩa "pha tạp" hay "tạp loạn", nghĩa l� pha trộn nhiều thứ linh tinh kh�c nhau v�o một g�i. Từ n�y được thấy x�c định hơn theo giải th�ch của T�-ni mẫu kinh: "Trong đ�, tương ưng (li�n hệ) Tỳ-kheo, tương ưng Tỳ-kheo-ni, tương ưng Đế Th�ch, tương ưng chư Thi�n, tương ưng Phạm Thi�n; những kinh như vậy được tập hợp th�nh một bộ gọi l� Tạp A-h�m." N�i l� tương ưng Tỳ-kheo-ni, tương ưng Phạm Thi�n, v�n v�n, cho thấy c�c tương đương của ch�ng trong Pāli: Bhikkhunī-samyutta, Brahma-samyutta. "Tạp" được giải th�ch như vậy h�m nghĩa "tương ưng", chỉ r� những kinh li�n hệ đến Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, chư Thi�n, v�n v�n được tập hợp th�nh một bộ. Nghĩa Tịnh v� Huyền Trang đều hiểu theo nghĩa n�y, do đ� dịch l� Tương ưng A-cấp-ma. Từ Sanskrit saṃyukta, nguy�n l� ph�n từ qu� khứ thụ động bởi động từ căn sam-YUJ, c� nghĩa l� kết hợp, nối kết hai c�i lại với nhau như buộc hai con b� v�o trong một cỗ xe k�o. � nghĩa nối kết hay "tương ưng" n�y được thấy r� trong giải th�ch của Hữu bộ t�-nại-da tạp sự. Theo đ�, những kinh c� nội dung li�n hệ (=tương ưng) đến năm uẩn, được tập hợp th�nh "Phẩm Uẩn"; những kinh c� nội dung li�n hệ đến xứ, giới, được tập hợp th�nh c�c phẩm "Xứ" v� "Giới".


Ghi ch�

1. Bộ Tạp A-h�m n�y gồm c� 3 quyển (q.1-3) do Tuệ Sỹ v� Th�ch Đức Thắng dịch Việt, cộng 1 s�ch Tổng Lục do Tuệ Sỹ bi�n soạn.

2. To�n bộ s�ch do Hội Ấn H�nh Đại Tạng Kinh Việt Nam thực hiện đều được ấn h�nh phi lợi nhuận. Với t�m nguyện c�ng dường Ph�p th�, Hội Ấn H�nh ĐTKVN lần lượt in c�c Kinh Luật Luận tr�n giấy tốt v� b�a d�y tại c�c nh� in chuy�n dụng để c�ng dường thập phương. Ngo�i ra, nếu qu� vị muốn thỉnh Kinh s�ch theo nhu cầu c� nh�n m� kh�ng bị gi�n đoạn, hay trường hợp Kinh s�ch in đ� ph�n phối hết, xin t�y chọn c�ch đặt in s�ch "print on demand" nơi đ�y v� tự nguyện trả c�c chi ph�. Gi� ni�m yết ở đ�y l� c�c chi ph� tối thiểu do c�c hệ thống ph�t h�nh quốc tế quy định, ch�ng t�i ho�n to�n kh�ng thu bất kỳ lợi nhuận n�o trong Phật sự n�y.

Citeste mai mult

De pe acelasi raft

De acelasi autor

Parerea ta e inspiratie pentru comunitatea Libris!

Noi suntem despre carti, si la fel este si

Newsletter-ul nostru.

Aboneaza-te la vestile literare si primesti un cupon de -10% pentru viitoarea ta comanda!

*Reducerea aplicata prin cupon nu se cumuleaza, ci se aplica reducerea cea mai mare.

Ma abonez image one
Ma abonez image one