Thanh Van Tang: Trung A-ham Tong Luc - Bia Mem

De (autor): Tue Sy

Thanh Van Tang: Trung A-ham Tong Luc - Bia Mem - Tue Sy

Thanh Van Tang: Trung A-ham Tong Luc - Bia Mem

De (autor): Tue Sy


TRUNG A-H�M, Tổng Lục. TUỆ SỸ bi�n soạn

Trung A-h�m, bản H�n dịch của C�-đ�m Tăng-gi�-đề-b� 僧伽提婆, (Gautama Saṅghadeva) hiện h�nh được n�i l� Th�nh điển của Hữu bộ (Sarvāstivāda). Do bởi Tăng-gi�-đề-b� vốn xuất th�n từ Kaśmira (Kế-t�n/ Ca-thấp-di-la); đ�y l� thủ phủ, v� cũng được xem l� hệ ch�nh thống, của Nhất thiết hữu bộ, do đ� c� thể khẳng định Trung A-h�m H�n dịch bởi Tăng-gi�-đề-b� cũng thuộc Hữu bộ. Điều n�y được phần lớn c�c nh� nghi�n cứu hiện đại thừa nhận.

Luật của c�c bộ ph�i, như Ngũ phần, Tăng-kỳ, Tứ phần, Thiện kiến, đều c� quan điểm như nhau, theo đ�, ngay trong đại hội kết tập lần thứ nhất tại th�nh Vương X� c�c bộ loại Th�nh điển nguy�n thủy đ� được định h�nh, trong đ�, c�c kinh c� lượng trung b�nh, kh�ng d�i kh�ng ngắn được tập họp chung th�nh một bộ loại gọi l� Trung. Định nghĩa n�y kh�ng tuyệt đối ch�nh x�c, x�t theo h�nh thức c�c kinh thuộc Trung A-h�m bản H�n dịch hiện tại. Trong số c�c kinh được gọi l� Trung, tương đương với c�c kinh được t�m thấy trong Majjhima-Nikāya, cũng c� một số c�c kinh được t�m thấy tương đương trong Trường A-h�m, Tạp A-h�m, Tăng nhất, hoặc trong c�c bộ Dīgha-Nikāya, Samyutta-Nikāya, Khuddaka-Nikāya. V� vậy, luật T�t-b�-đa t�-ni T�-b�-sa của Hữu bộ n�u một định nghĩa kh�c: "Những nghĩa l� s�u xa được n�i cho h�ng ch�ng sinh lợi căn, tập hợp th�nh Trung A-h�m." Do bởi nguy�n bản Phạn hay Sanskrit đ� thất lạc, cũng kh�ng c� bản dịch Tạng ngữ ho�n chỉnh tương đương, ngoại trừ một số Kinh đơn h�nh bản được t�m thấy trong luật Căn bản thuyết nhất thiết Hữu bộ (Mūlasarvāstivāda-vinaya) bản dịch Tạng ngữ. To�n văn bản được xem l� đầy đủ hiện chỉ tồn tại trong bản dịch H�n.

Hiện nay cũng chưa c� khảo cứu n�o khả dĩ x�c định h�nh thức tập th�nh nguy�n thủy của Kinh n�y.

Trong thời kỳ đầu, c�c kinh thuộc Trung A-h�m được dịch H�n sớm nhất c� thể n�i do bởi An Thế Cao 安世高, nay vẫn c� thể đọc được trong Đại ch�nh tạng. Đ�y chỉ l� bảy trong số 222 kinh hiện được biết.

Nh�n chung, khởi đầu từ An Thế Cao, trong khoảng ni�n hiệu Kiến H�a 2 đời Hậu H�n (tl. 148), cho đến Ph�p Hiền 法賢, ni�n hiệu H�m Ninh 4 đời Tống (tl. 1001), c� tất cả 70 kinh đơn h�nh bản thuộc Trung A-h�m. (...)

Ghi ch�

1. Bộ Trung A-h�m gồm c� 4 quyển (q.1-4) do Tuệ Sỹ dịch Việt v� ch� th�ch; cộng 1 s�ch Tổng Lục do Tuệ Sỹ bi�n soạn.

2. To�n bộ s�ch do Hội Ấn H�nh Đại Tạng Kinh Việt Nam thực hiện đều được ấn h�nh phi lợi nhuận. Với t�m nguyện c�ng dường Ph�p th�, Hội Ấn H�nh ĐTKVN lần lượt in c�c Kinh Luật Luận tr�n giấy tốt v� b�a d�y tại c�c nh� in chuy�n dụng để c�ng dường thập phương. Ngo�i ra, nếu qu� vị muốn thỉnh Kinh s�ch theo nhu cầu c� nh�n m� kh�ng bị gi�n đoạn, hay trường hợp Kinh s�ch in đ� ph�n phối hết, xin t�y chọn c�ch đặt in s�ch "print on demand" nơi đ�y v� tự nguyện trả c�c chi ph�. Gi� ni�m yết ở đ�y l� c�c chi ph� tối thiểu do c�c hệ thống ph�t h�nh quốc tế quy định, ch�ng t�i ho�n to�n kh�ng thu bất kỳ lợi nhuận n�o trong Phật sự n�y.


Citeste mai mult

-10%

42.71Lei

47.46 Lei

Sau 4271 de puncte

!

Fiecare comanda noua reprezinta o investitie pentru viitoarele tale comenzi. Orice comanda plasata de pe un cont de utilizator primeste in schimb un numar de puncte de fidelitate, In conformitate cu regulile de conversiune stabilite. Punctele acumulate sunt incarcate automat in contul tau si pot fi folosite ulterior, pentru plata urmatoarelor comenzi.

Livrare in 2-4 saptamani

Stiai ca in luna august ai Ridicare Personala Gratuita, indiferent de optiunea selectata?
Ridicare Personala GRATUITA!

easybox / Ship&Go TOATA luna August!

Descrierea produsului


TRUNG A-H�M, Tổng Lục. TUỆ SỸ bi�n soạn

Trung A-h�m, bản H�n dịch của C�-đ�m Tăng-gi�-đề-b� 僧伽提婆, (Gautama Saṅghadeva) hiện h�nh được n�i l� Th�nh điển của Hữu bộ (Sarvāstivāda). Do bởi Tăng-gi�-đề-b� vốn xuất th�n từ Kaśmira (Kế-t�n/ Ca-thấp-di-la); đ�y l� thủ phủ, v� cũng được xem l� hệ ch�nh thống, của Nhất thiết hữu bộ, do đ� c� thể khẳng định Trung A-h�m H�n dịch bởi Tăng-gi�-đề-b� cũng thuộc Hữu bộ. Điều n�y được phần lớn c�c nh� nghi�n cứu hiện đại thừa nhận.

Luật của c�c bộ ph�i, như Ngũ phần, Tăng-kỳ, Tứ phần, Thiện kiến, đều c� quan điểm như nhau, theo đ�, ngay trong đại hội kết tập lần thứ nhất tại th�nh Vương X� c�c bộ loại Th�nh điển nguy�n thủy đ� được định h�nh, trong đ�, c�c kinh c� lượng trung b�nh, kh�ng d�i kh�ng ngắn được tập họp chung th�nh một bộ loại gọi l� Trung. Định nghĩa n�y kh�ng tuyệt đối ch�nh x�c, x�t theo h�nh thức c�c kinh thuộc Trung A-h�m bản H�n dịch hiện tại. Trong số c�c kinh được gọi l� Trung, tương đương với c�c kinh được t�m thấy trong Majjhima-Nikāya, cũng c� một số c�c kinh được t�m thấy tương đương trong Trường A-h�m, Tạp A-h�m, Tăng nhất, hoặc trong c�c bộ Dīgha-Nikāya, Samyutta-Nikāya, Khuddaka-Nikāya. V� vậy, luật T�t-b�-đa t�-ni T�-b�-sa của Hữu bộ n�u một định nghĩa kh�c: "Những nghĩa l� s�u xa được n�i cho h�ng ch�ng sinh lợi căn, tập hợp th�nh Trung A-h�m." Do bởi nguy�n bản Phạn hay Sanskrit đ� thất lạc, cũng kh�ng c� bản dịch Tạng ngữ ho�n chỉnh tương đương, ngoại trừ một số Kinh đơn h�nh bản được t�m thấy trong luật Căn bản thuyết nhất thiết Hữu bộ (Mūlasarvāstivāda-vinaya) bản dịch Tạng ngữ. To�n văn bản được xem l� đầy đủ hiện chỉ tồn tại trong bản dịch H�n.

Hiện nay cũng chưa c� khảo cứu n�o khả dĩ x�c định h�nh thức tập th�nh nguy�n thủy của Kinh n�y.

Trong thời kỳ đầu, c�c kinh thuộc Trung A-h�m được dịch H�n sớm nhất c� thể n�i do bởi An Thế Cao 安世高, nay vẫn c� thể đọc được trong Đại ch�nh tạng. Đ�y chỉ l� bảy trong số 222 kinh hiện được biết.

Nh�n chung, khởi đầu từ An Thế Cao, trong khoảng ni�n hiệu Kiến H�a 2 đời Hậu H�n (tl. 148), cho đến Ph�p Hiền 法賢, ni�n hiệu H�m Ninh 4 đời Tống (tl. 1001), c� tất cả 70 kinh đơn h�nh bản thuộc Trung A-h�m. (...)

Ghi ch�

1. Bộ Trung A-h�m gồm c� 4 quyển (q.1-4) do Tuệ Sỹ dịch Việt v� ch� th�ch; cộng 1 s�ch Tổng Lục do Tuệ Sỹ bi�n soạn.

2. To�n bộ s�ch do Hội Ấn H�nh Đại Tạng Kinh Việt Nam thực hiện đều được ấn h�nh phi lợi nhuận. Với t�m nguyện c�ng dường Ph�p th�, Hội Ấn H�nh ĐTKVN lần lượt in c�c Kinh Luật Luận tr�n giấy tốt v� b�a d�y tại c�c nh� in chuy�n dụng để c�ng dường thập phương. Ngo�i ra, nếu qu� vị muốn thỉnh Kinh s�ch theo nhu cầu c� nh�n m� kh�ng bị gi�n đoạn, hay trường hợp Kinh s�ch in đ� ph�n phối hết, xin t�y chọn c�ch đặt in s�ch "print on demand" nơi đ�y v� tự nguyện trả c�c chi ph�. Gi� ni�m yết ở đ�y l� c�c chi ph� tối thiểu do c�c hệ thống ph�t h�nh quốc tế quy định, ch�ng t�i ho�n to�n kh�ng thu bất kỳ lợi nhuận n�o trong Phật sự n�y.


Citeste mai mult

De pe acelasi raft

De acelasi autor

Parerea ta e inspiratie pentru comunitatea Libris!

Noi suntem despre carti, si la fel este si

Newsletter-ul nostru.

Aboneaza-te la vestile literare si primesti un cupon de -10% pentru viitoarea ta comanda!

*Reducerea aplicata prin cupon nu se cumuleaza, ci se aplica reducerea cea mai mare.

Ma abonez image one
Ma abonez image one